Tag: วิธีแต่งบ้าน

admin April 24, 2020

มีภาพในใจที่ชัดเจนและวางแผนตกแต่งก่อน   เริ่มต้นจากการหาแรงบันดาลใจและร่างภาพให้ความคิดให้ชัดเจนก่อนว่าคุณอยากได้ห้องแบบไหน สไตล์ใด และสิ่งต่างๆ ที่จะนำเอามาตกแต่งต้องมีอะไรบ้าง และเมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องการให้ห้องของคุณมีหน้าตาอย่างไร ก็ให้คุณทำรายการสิ่งของที่จะซื้อโดยแบ่งประเภทเป็น ของใช้จำเป็น เฟอร์นิเจอร์อำนวยความสะดวก ของตกแต่ง เรียงลำดับตามความสำคัญ ทำเป็นแผนสิ่งของที่จะซื้อเพื่อจัดสรรและคุมงบประมาณที่ตั้งไว้   ลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้คุ้มค่า    เฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่รองรับการใช้งานของเราอยู่เสมอ แน่นอนว่ามันจะต้องมีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ เตียง โซฟา ม้านั่ง ฯลฯ เมื่อจะเลือกเฟอร์นิเจอร์สักตัวจึงควรให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านการใช้งานและระยะเวลาการใช้งานด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่และเป็นองค์ประกอบหลักที่มีสัดส่วนมากที่สุดภายในห้องห้องหนึ่ง […]

Read More